Lokalizacja sklepu

Wybierz województwo

Wybierz miasto

Wyszukiwanie:  Sortowanie:

Polityka prywatności

EOIL, właściciel i administrator serwisu znajdującego się w domenie K-SZOP.pl stworzył Politykę prywatności i udostępnił ją wszystkim zainteresowanym na stronach serwisu.

K-SZOP.pl przestrzega wytycznych Polityki prywatności i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących osób korzystających z jego usług i odwiedzających serwis.

Jako administrator, K-SZOP.pl dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jako serwis internetowy, zbieramy i przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera K-SZOP.pl. Oznacza to, iż znamy adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. informacje. Dane te są przez Administratora usługi wykorzystywane w celach technicznych na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez K-SZOP.pl.

Wszelkie dane gromadzone podczas aktywności Użytkownika na stronie są odpowiednio przechowywane i zabezpieczane. Są one wykorzystywane jedynie na potrzeby serwisu.

Administrator serwisu K-SZOP.pl używa mechanizmu cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu.

Dane osobowe zbierane od Użytkowników i Partnerów będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem serwisu K-SZOP.pl.

K-SZOP.pl zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników i Partnerów.

Wgląd w dane osobowe Użytkowników mają wyłącznie osoby, które uzyskały odpowiednie upoważnienie od K-SZOP.pl.

W celu realizacji Państwa uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych K-SZOP.pl. zapewnia swoim Użytkownikom i Partnerom prawa wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

EOIL zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na witrynie K-SZOP.pl.